Geodoct

GEODOCT 2020 va începe la data de 27 noiembrie 2020, orele 10.00, via MS Teams.

GEODOCT reprezintă simpozionul științific anual al Școlii Doctorale de Geologie (SDG), simpozion la care participă studenți doctoranzi și postdoctoranzi. La GEODOCT pot participa și studenți masteranzi ai Facultății de Geologie și Geofizică.

Programul susținerilor și abstractele Geodoct 2020 sunt acum online.

Susținerea lucrărilor GEODOCT 2020 se va efectua online, în limba română, folosind platforma Microsoft Teams, folosind MS Powerpoint, cu formatul de timp: 15 minute (prezentare) + 5 minute (întrebări și răspunsuri). Studenții doctoranzi care urmează să susțină prezentările, conducătorii lor și alți participanți sunt rugați să acceseze platforma MS Teams încă de la ora 09.50, în urma invitației trimise pe adresele de mail. Participanții la simpozion care doresc să participe la discuțiile prilejuite de susțineri sunt rugați să trimită un e-mail către Prof. Daniel Scrădeanu (dscrd2000@yahoo.com) pentru a solicita includerea pe lista de invitați MS Teams.

Două dintre cele mai bune prezentări vor fi selecționate pentru Conferința Națională a Doctoranzilor din Consorțiul Universitaria.

Programul susținerilor GEODOCT 2020:

Autori Titlu Interval
Mihai Emilian Popa, Cristian Mărunțeanu, Daniel Scrădeanu Deschiderea lucrărilor 10.00 – 10.10
Sorin Balan Integrated methods for the determination of natural greenhouse gas emissions (CH4 and CO2) in the coastal area of ​​the Black Sea adjacent to the Danube Delta 10.10 – 10.30
Andra Olariu, Marin Palcu The origin of ammonium and its transport in underground waters in the conditions of an operating mineral water production well in middle Ciuc Depression, Eastern Carpathians 10.30 – 10.50
Cătălin Florin Bouaru, Victor Mocanu, Ionelia Panea Retrieval of subsurface structural information from active and passive seismic data recorded in the Sacel area, Romania 10.50 – 11.10
Maria-Mădălina Bucur, Bogdan Mihai Niculescu, Victor Mocanu Geoelectrical investigations of salinization phenomena in freshwater aquifers. Applications in the southern coastal area of the Romanian Black Sea 11.10 – 11.30
Alexandru Gabriel Călin, Mihai Emilian Popa Exceptional preservation of a fossil wood from the Bozovici Basin and paleoclimatic implications 11.30 – 11.50
Șerban – Andrei Dragomir Preliminary conceptual model of the post-Getian hydrogeological structures in Oltenia 11.50 – 12.10
Andrei Gabriel Dragoș Ground penetrating radar and magnetic studies at two archaeological sites in eastern Romania and their application in archaeology 12.10 – 12.30
Andrei Gabriel Dragoș Magnetic and ground penetrating radar investigations at the Aegyssus archaeological site 12.30 – 12.50
Maria Doina Ghiran, Mihai Emilian Popa, Ştefania Gheorghe Macerals from Badenian source rocks of the Getic Depression, Romania

 

12.50 – 13.10
Cătălina Ghiță, Elena Dumitrescu, Ana Gabriela Cracica, Ruxandra Cordonasu, Ramona Vișoiu, Andreea Vladimirescu Remediation of crude oil contaminated soil by enhanced natural attenuation technique 13.10 – 13.30
Oana-Mihaela Ion, Mihai Ducea, Claire Currie, Constantin Balica Fate of subducted carbonate platforms in Tethyan environments: insights from geodynamic modeling 13.30 – 13.50
Oliver Livanov Resistivity measurements in the eastern part of the Noviodunum archeological site, Isaccea, Tulcea County 13.50 – 14.10
Lunch break 14.10 – 15.00
Mihai Emilian Popa, Cristian Mărunțeanu, Daniel Scrădeanu Deschiderea lucrărilor 15.00 – 15.10
Daniel Mihăilescu Critical infrastructure and the influence over landslide hazard map 15.10 – 15.30
Marius-Bogdan Barbu Applications and challenges of marine magnetic data processing 15.30 – 15.50
Andrei Panaiotu, Mihaela Carmen Melinte-Dobrinescu, Ioan Munteanu Recent Paleogene – Miocene age revisions and their implications in the Getic Depression stratigraphy

 

15.50 – 16.10
Cornel Păunescu, Valentin Mihalcea The role of Metrology in the case of the precison leveling necessary for the realization of gravimetric networks 16.10 – 16.30
Roxana Pirnea, Mihai Emilian Popa Lithological and facies characteristics of the Lonea Formation in the western part of the Petroșani Basin 16.30 – 16.50
Bogdan-Alexandru Torcărescu, Virgil Drăgușin, Ștefan Vasile, Claire Terhune, Alexandru Petculescu, Marius Vlaicu, Silviu Constantin, Emanoil Știucă, Tiberiu Bogdan Sava, Gabriela Odilia Sava A Pleistocene-Holocene fossil carnivore assemblage from the Stoieni cave (Mehedinți County, Southwestern Romania) 16.50 – 17.10
Eugen Tudor, Ioan Munteanu, Mihaela Carmen Melinte-Dobrinescu The influences of tectonic processes on the Mio-Pliocene stratigraphic sequences of the East Carpathians foreland basin 17.10 – 17.30
Daniel Ungureanu A new sponge (Porifera) genus of Discostromatinae Subfamily in Middle Oxfordian of Ghindarești, Central Dobrogea 17.30 – 17.50
Adrian Popa, Mihai Emilian Popa Habitat mapping on Romanian shelf using geophysics methods coupled with direct probing of sediments 17.50 – 18.10
Mihai Simionescu Fluid emissions from the Romanian Black Sea continental shelf in front of the Danube Delta – preliminary data 18.10 – 18.30
Mihai Emilian Popa, Cristian Mărunțeanu, Daniel Scrădeanu Concluzii 18.30 – 18.40

Comitetul de organizare:
– Prof. Mihai Emilian POPA;
– Prof. Cristian MĂRUNȚEANU;
– Prof. Daniel SCRĂDEANU.

Formatarea abstractelor este următoarea :
– Font Times New Roman, 12p;
– Textul va fi redactat în limba engleză;
– Formatarea paragrafelor la un rând, indentare stânga, cu excepția titlului și a listei de autori, care vor fi centrate.
– Structura:
1. Titlu (boldat, centrat, cu majuscule);
2. autori (regular, centrat, Nume și Prenume succedate pe același rând);
3. afiliere (va include : ”Universitatea din București, Facultatea de Geologie și Geofizică, Școala Doctorală de Geologie, Str. Traian Vuia nr. 6, cod 020956, București”);
4. e-mail de corespondență: va fi folosită adresa de e-mail instituțională;
5. cuvinte cheie (maxim cinci);
6. corp al rezumatului de maxim o jumătate de pagină A4;
– Fără listă bibliografică și fără citări în text.