Geodoct

GEODOCT 2023 se va desfășura la data de 27 noiembrie 2023, orele 12.00, prin prezență fizică, în cadrul Facultății de Geologie și Geofizică, Bd. N. Bălcescu nr. 1.

Comitetul de organizare GEODOCT 2023:
– Prof. Mihai Emilian POPA;
– Prof. Cristian MĂRUNȚEANU;
– Dr. Marin PALCU.

GEODOCT reprezintă simpozionul științific anual al Școlii Doctorale de Geologie (SDG), simpozion la care participă studenți doctoranzi și postdoctoranzi. La GEODOCT pot participa și studenți masteranzi ai Facultății de Geologie și Geofizică.

Programul susținerilor și abstractele Geodoct 2023

Circulara Geodoct 2023

Programul susținerilor Geodoct 2023:

Authors Title Schedule
Mihai Emilian Popa, Cristian Mărunțeanu, Marin Palcu Opening remarks 12.00 – 12.10
Vlad Apotrosoaei, Relu-Dumitru Roban, Mihaela Melinte-Dobrinescu Mid-Cretaceous anoxic events in the Eastern Carpathians 12.10 – 12.30
Raluca Dinescu, Mircea Radulian, Ioan Munteanu Seismic network of Romania: from past to present 12.30 – 12.50
Gabriela Mariana Dragomir Geotechnical characterization of marly clay and marl from the Suceava area: an empirical approach-case of study 12.50 – 13.10
Constantin Lazăr, Gabriel Ion, Mihaela Carmen Melinte-Dobrinescu Quaternary geological evolution of the NW Black Sea continental shelf: palaeogeographical and palaeoecological implications 13.10 – 13.30
Oliver Livanov 2023 magnetometry field campaign results 13.30 – 13.50
Mihalcea Cristian, Mihaela Melinte-Dobrinescu, Ioan Munteanu Architecture of folds and thrust belt of the Eastern Carpathians: case study Moineşti area 13.50 – 14.10
Valentin Nistor, Ernst Willingshofer, Ioan Munteanu, Liviu Mațenco Analogue modelling of break-thrust folding kinematics in strata with contrasting rheological layering: preliminary inferences for understanding the evolution of the marginal folds nappe in the East Carpathians 14.10 – 14.30
Aloyed Odai, Daniel Scrădeanu The impact of climate changes on the hydrological and hydrogeological conditions in the Zarqa main hydrographic Basin (Dead Sea) 14.30 – 14.50
Maria Pârlea U-Pb-Th geochronology on zircon and titanite at the University of Bucharest’s new isotope laboratory 14.50 – 15.10
Adrian Popa, Mihai Emilian Popa Naval mines detection using geophysical methods and remote operated vehicles (rovs) 13.10 – 13.30
Adriana Stoica, Gheorghe Popescu Preliminary results on the mineralogical study of garnet phenocrysts from South Apuseni Neogene magmas 13.30 – 13.50
Alexandru Verioti Measures to reduce the pollution risk of medium-high depth groundwater sources in metropolitan Constanța area 14.30 – 14.40
Adrian Talmaciu, Bogdan Mihai Niculescu Geoelectrical identification of tectonic features related to geothermal water occurences in Mangalia area (South Dobrogea) 14.40 – 15.00
Mihai Emilian Popa, Cristian Mărunțeanu, Marin Palcu Concluding remarks 15.00-15-10

 

Istoric GEODOCT

GEODOCT 2022 s-a desfășurat la data de 2 decembrie 2022, orele 10.00, online, via Zoom. Simpozionul GEODOCT 2022 a fost dedicat aniversării a 90 de ani de la nașterea Acad. THEODOR NEAGU.

Comitetul de organizare GEODOCT 2022:
– Prof. Mihai Emilian POPA;
– Prof. Cristian MĂRUNȚEANU;
– Dr. Marin PALCU.

GEODOCT reprezintă simpozionul științific anual al Școlii Doctorale de Geologie (SDG), simpozion la care participă studenți doctoranzi și postdoctoranzi. La GEODOCT pot participa și studenți masteranzi ai Facultății de Geologie și Geofizică.

Programul susținerilor și abstractele Geodoct 2022

Circulara GEODOCT 2022 

Programul susținerilor GEODOCT 2022:

Autori Titlu Program
Cristian Mărunțeanu Opening remarks 10.00-10.05
Mihai Emilian Popa Acad. Theodor Neagu: 90 years since his birth 10.05-10.15
Ovidiu Eugen Avram Geoelectric research in the Stejaru Valley area, Fărcașa village, Neamț County 10.15-10.30
Amansia Chirulescu, Dumitru Ioane Seismic tomography and its applicability in crustal and lithospheric studies 10.30-10.45
Cristian Cudalbu, Eliza Anton, Constantin Lazăr Analysis of the most popular libraries and platforms that can be used to create a model for the intelligent recognition of microfossils 10.45-11.00
Gabriela Mariana Dragomir Using the empirical method to determine permeability and characteristic values on marls and clay from Pașcani and Valea Doftana area – case of study 11.00-11.15
Andreea Aurelia Iojă Modeling contaminant transfer in the vadose zone – Siret – Trotuș – Fântânele interfluve 11.15-11.30
Break 11.30-11.45
Oliver Livanov 2021-2022 magnetometry field campaign results in Noviodunum area 11.45-12.00
Andreea Mârza-Ene, Liviu Mațenco, Ioan Munteanu, Bernhard Fügenschuh Preliminary observations of structural deformations in the Boclugea – Megina series, North Dobrogea Orogen 12.00-12.15
Cornel Păunescu, Valentin Mihalcea, Vlad Păunescu Are the new technologies really new? 12.15-12.30
Valentin Nistor, Liviu Matenco, Ioan Munteanu Towards defining the kinematic mechanism of break-thrust folds in the external East Carpathians 12.30-12.45
Ioana-Lavinia Niță, Cornel Păunescu, Bogdan Mihai Niculescu Electrical surveys for investigating the gradual saltwater intrusion in freshwater aquifers in the southern Romanian Black Sea coastline 12.45-13.00
Adrian Popa, Mihai Emilian Popa Mapping of physical habitats offshore Mangalia (Romania) using automatic discrimination methods 13.15-13.30
Adrian Tălmaciu, Bogdan Mihai Niculescu Processing and interpretation of 2D geoelectrical data and their integration with other geophysical data 13.30-13.45
Bogdan-Alexandru Torcărescu Neogene cetaceans from the collections of the National Geological Museum 13.45-14.00
Daniel Ungureanu Two new sponge (Porifera) species in Middle Oxfordian of Cekirgea Valley, Central Dobrogea 14.00-14.15
Cristian Mărunțeanu, Mihai Emilian Popa, Marin Palcu Concluding remarks 14.15-14.30

 

Circulara GEODOCT 2021

Programul susținerilor și abstractele Geodoct 2021

Programul susținerilor GEODOCT 2021:

Autori Titlu Interval
Mihai Emilian Popa, Cristian Mărunțeanu, Daniel Scrădeanu Opening remarks 12.00 – 12.10
Maria-Mădălina Bucur, Florin Nache Applicability of digital photogrammetry in geological studies 12.10 – 12.30
Gabriela Mariana Dragomir Geotechnical characteristics of marls from Râmnicu Vâlcea and Ditrău areas, Romania. Comparative study 12.30 – 12.50
Andrei Gabriel Dragoș Photogrammetry and ground penetrating radar studies at two archaeological sites located in southern Dobrudja 12.50 – 13.10
Luchiana Faur, Ionuț-Cornel Mirea, Răzvan Arghir, Alexandru Petculescu, Silviu Constantin, Barbara Soare Clays and associated minerals from Muierilor cave, Southern Carpathians: implications for karst evolution 13.10 – 13.30
Maria Doina Ghiran, Mihai Emilian Popa Identification of macerals and maturity from Lower Miocene source rocks of the south – central part of the Getic Depression, Romania 13.30 – 13.50
Cătălina Ghiță, Daniel Scrădeanu, Elena Dumitrescu, Andreea Vladimirescu Simulation – risk of mobile components migration from a crude oil accidental spill through vadose zone 13.50 – 14.10
Oliver Livanov Magnetometry research in the south-western part of the Noviodunum archaeological site, Isaccea, Tulcea county 14.10 – 14.30
Cornel Păunescu, Valentin Mihalcea Determination of errors and accuracy for measuring distances with total stations in an external geodesic base 14.30 – 14.50
Roxana Pirnea, Alexandru Gabriel Călin, Mihai Emilian Popa The “whole-plant” concept applied to Late Oligocene gymnosperms of the Petroșani Basin, Romania 14.50 – 15.10
Adrian Popa, Mihai Emilian Popa High resolution habitat mapping of Reyna study area 13.10 – 13.30
Torcărescu Bogdan-Alexandru, Haiduc Bogdan Stelian, Vasile Ștefan Marine and terrestrial mammals from the Upper Neogene deposits in the vicinity of Botoșani city – preliminary report 13.30 – 13.50
Eugen Tudor, Ioan Munteanu, Victor Avram Uncovering the pre-Miocene “heritage” the Carpathians obliterated in their rise 14.30 – 14.40
Mihai Emilian Popa, Cristian Mărunțeanu, Daniel Scrădeanu Concluding remarks 14.40 – 15.00

Susținerea lucrărilor GEODOCT 2021 s-a efectuat online, în limba română, folosind platforma Microsoft Teams, folosind MS Powerpoint, cu formatul de timp: 15 minute (prezentare) + 5 minute (întrebări și răspunsuri). Studenții doctoranzi care urmează să susțină prezentările, conducătorii lor și alți participanți sunt rugați să acceseze platforma MS Teams încă de la ora 09.50, în urma invitației trimise pe adresele de mail. Participanții la simpozion care doresc să participe la discuțiile prilejuite de susțineri sunt rugați să trimită un e-mail către Prof. Daniel Scrădeanu (dscrd2000@yahoo.com) pentru a solicita includerea pe lista de invitați MS Teams.

Comitetul de organizare GEODOCT 2021:
– Prof. Mihai Emilian POPA;
– Prof. Cristian MĂRUNȚEANU;
– Prof. Daniel SCRĂDEANU.

GEODOCT 2020 a fost desfășurat la data de 27 noiembrie 2020, orele 10.00, via MS Teams.

Programul susținerilor și abstractele Geodoct 2020 sunt acum online.

Două dintre cele mai bune prezentări au fost selecționate pentru Conferința Națională a Doctoranzilor din Consorțiul Universitaria.

Programul susținerilor GEODOCT 2020:

Autori Titlu Interval
Mihai Emilian Popa, Cristian Mărunțeanu, Daniel Scrădeanu Deschiderea lucrărilor 10.00 – 10.10
Sorin Balan Integrated methods for the determination of natural greenhouse gas emissions (CH4 and CO2) in the coastal area of ​​the Black Sea adjacent to the Danube Delta 10.10 – 10.30
Andra Olariu, Marin Palcu The origin of ammonium and its transport in underground waters in the conditions of an operating mineral water production well in middle Ciuc Depression, Eastern Carpathians 10.30 – 10.50
Cătălin Florin Bouaru, Victor Mocanu, Ionelia Panea Retrieval of subsurface structural information from active and passive seismic data recorded in the Sacel area, Romania 10.50 – 11.10
Maria-Mădălina Bucur, Bogdan Mihai Niculescu, Victor Mocanu Geoelectrical investigations of salinization phenomena in freshwater aquifers. Applications in the southern coastal area of the Romanian Black Sea 11.10 – 11.30
Alexandru Gabriel Călin, Mihai Emilian Popa Exceptional preservation of a fossil wood from the Bozovici Basin and paleoclimatic implications 11.30 – 11.50
Șerban – Andrei Dragomir Preliminary conceptual model of the post-Getian hydrogeological structures in Oltenia 11.50 – 12.10
Andrei Gabriel Dragoș Ground penetrating radar and magnetic studies at two archaeological sites in eastern Romania and their application in archaeology 12.10 – 12.30
Andrei Gabriel Dragoș Magnetic and ground penetrating radar investigations at the Aegyssus archaeological site 12.30 – 12.50
Maria Doina Ghiran, Mihai Emilian Popa, Ştefania Gheorghe Macerals from Badenian source rocks of the Getic Depression, Romania

 

12.50 – 13.10
Cătălina Ghiță, Elena Dumitrescu, Ana Gabriela Cracica, Ruxandra Cordonasu, Ramona Vișoiu, Andreea Vladimirescu Remediation of crude oil contaminated soil by enhanced natural attenuation technique 13.10 – 13.30
Oana-Mihaela Ion, Mihai Ducea, Claire Currie, Constantin Balica Fate of subducted carbonate platforms in Tethyan environments: insights from geodynamic modeling 13.30 – 13.50
Oliver Livanov Resistivity measurements in the eastern part of the Noviodunum archeological site, Isaccea, Tulcea County 13.50 – 14.10
Lunch break 14.10 – 15.00
Mihai Emilian Popa, Cristian Mărunțeanu, Daniel Scrădeanu Deschiderea lucrărilor 15.00 – 15.10
Daniel Mihăilescu Critical infrastructure and the influence over landslide hazard map 15.10 – 15.30
Marius-Bogdan Barbu Applications and challenges of marine magnetic data processing 15.30 – 15.50
Andrei Panaiotu, Mihaela Carmen Melinte-Dobrinescu, Ioan Munteanu Recent Paleogene – Miocene age revisions and their implications in the Getic Depression stratigraphy

 

15.50 – 16.10
Cornel Păunescu, Valentin Mihalcea The role of Metrology in the case of the precision leveling necessary for the realization of gravimetric networks 16.10 – 16.30
Roxana Pirnea, Mihai Emilian Popa Lithological and facies characteristics of the Lonea Formation in the western part of the Petroșani Basin 16.30 – 16.50
Bogdan-Alexandru Torcărescu, Virgil Drăgușin, Ștefan Vasile, Claire Terhune, Alexandru Petculescu, Marius Vlaicu, Silviu Constantin, Emanoil Știucă, Tiberiu Bogdan Sava, Gabriela Odilia Sava A Pleistocene-Holocene fossil carnivore assemblage from the Stoieni cave (Mehedinți County, Southwestern Romania) 16.50 – 17.10
Eugen Tudor, Ioan Munteanu, Mihaela Carmen Melinte-Dobrinescu The influences of tectonic processes on the Mio-Pliocene stratigraphic sequences of the East Carpathians foreland basin 17.10 – 17.30
Daniel Ungureanu A new sponge (Porifera) genus of Discostromatinae Subfamily in Middle Oxfordian of Ghindarești, Central Dobrogea 17.30 – 17.50
Adrian Popa, Mihai Emilian Popa Habitat mapping on Romanian shelf using geophysics methods coupled with direct probing of sediments 17.50 – 18.10
Mihai Simionescu Fluid emissions from the Romanian Black Sea continental shelf in front of the Danube Delta – preliminary data 18.10 – 18.30
Mihai Emilian Popa, Cristian Mărunțeanu, Daniel Scrădeanu Concluzii 18.30 – 18.40

Comitetul de organizare GEODOCT 2020:
– Prof. Mihai Emilian POPA;
– Prof. Cristian MĂRUNȚEANU;
– Prof. Daniel SCRĂDEANU.

Formatarea abstractelor este următoarea :
– Font Times New Roman, 12p;
– Textul va fi redactat în limba engleză;
– Formatarea paragrafelor la un rând, indentare stânga, cu excepția titlului și a listei de autori, care vor fi centrate.
– Structura:
1. Titlu (boldat, centrat, cu majuscule);
2. autori (regular, centrat, Nume și Prenume succedate pe același rând);
3. afiliere (va include : ”Universitatea din București, Facultatea de Geologie și Geofizică, Școala Doctorală de Geologie, Str. Traian Vuia nr. 6, cod 020956, București”);
4. e-mail de corespondență: va fi folosită adresa de e-mail instituțională;
5. cuvinte cheie (maxim cinci);
6. corp al rezumatului de maxim o jumătate de pagină A4;
– Fără listă bibliografică și fără citări în text.